PDF
Goto
PGN
Corona-Blitz 01.04.2020 (5+0): Rangliste
Pkt
SoBe
8.0
28.00
6.5
18.75
5.5
16.25
5.0
11.00
3.0
9.50
3.0
5.00
3.0
5.00
1.0
3.00
1.0
1.00